மாவட்ட நூலக ஆணைக்குழு, சென்னை.

LOCAL LIBRARY AUTHORITY, CHENNAI.
 • A-
 • A
 • A+
 • 08:11:32 PM I 18 Jun,2024
Thirukkural

ஊடலுவகை

புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
நீரியைந் தன்னார் அகத்து.

-திருவள்ளுவர்

விளக்கம்:

நிலத்தோடு நீர் பொருந்தி கலந்தாற் போன்ற அன்புடைய காதலரிடத்தில் ஊடுவதை விட இன்பம் தருகின்ற தேவருலம் இருக்கின்றதோ?.நிலத்தோடு நீர் கலந்தாற்போன்ற ஒற்றுமையை உடைய என்னவரோடு ஊடிப் பெறும் இன்பத்தைப் போலத் தேவர்கள் நாட்டு இன்பம் இருக்குமோ?.
News & Events
 • 52 Vathu Noolaga Vaara Vizha matrum Ilam Padaippalar Viruthu 2019 Programme invitation

  Event Date : 2019-11-29

  News 52 Vathu Noolaga Vaara Vizha matrum Ilam Padaippalar Viruthu 2019 Programme invitation

  52 Vathu Noolaga Vaara Vizha matrum Ilam Padaippalar Viruthu 2019 Programme invitation

  Place: Deveneya Paavanar Arangam,Date:29.11.2019, Timming: 2pm to 4 pm

  Read More
 • 52 Vathu Noolaga Vaara Vizha 2019

  Event Date : 2019-11-29

  News 52 Vathu Noolaga Vaara Vizha 2019

  52 Vathu Noolaga Vaara Vizha matrum Ilam Padaippalar Viruthu 2019 Programme invitation

  Place: Deveneya Paavanar Arangam,Date:29.11.2019, Timming: 2pm to 4 pm

  Read More
 • Ilam Padaippalar Viruthu Pottigal--2019

  Event Date : 2019-11-16

  Events Ilam Padaippalar Viruthu Pottigal--2019

  Ilam Padaippalar Viruthu Pottigal--2019

  Read More

Most Viewed Books

Thernthetutha Sirukathakal
Ayirathil Iruvar
NEET - UG MBBS / BDS
Karisal Kaattuku Katuthasi
Bharathiyar Kavithaikal
GROUP-IV TNPSC POTHU TAMIL & POTHU ARIVIYAL
Thirukural
TNPSC GROUP-II POTHU TAMIL & POTHU ARIVU
TNPSC GROUP-IV & V.A.O POTHU TAMIL
OBJECTIVES
 • Improvement of the habit of juvenile offspring to children and strengthening them.

 • Exposure to self-help and early education for all parties.
 • Increase creativeness for the purpose of accelerating personal efficiency.
 • Increase Imagination and creativity among childeren and youth.
 • Create awareness of traditional and art activities, Encourage scientific discoveries and new findings.
 • Supporting the development of conducting arts.

New Arrivals

Here you can find the newly arrived books for your reference.

NEET - UG MBBS / BDS

NEET - UG MBBS / BDS

Author : DR.K.SATHISH KUMAR

Published On : 15-12-2019

NEET BIOLOGY

NEET BIOLOGY

Author : P.MAILAVELAN

Published On : 15-12-2019

SCERT,DIET senior lecturers,lecturers, junior lecturers

SCERT,DIET senior lecturers,lecturers, junior lecturers

Author : NALLAMUR DR.G.PERIANNAN

Published On : 15-12-2019

TNPSC GROUP-II POTHU TAMIL & POTHU ARIVU

TNPSC GROUP-II POTHU TAMIL & POTHU ARIVU

Author : NALLAMUR DR.G.PERIANNAN

Published On : 15-12-2019

GROUP-IV TNPSC POTHU TAMIL & POTHU ARIVIYAL

GROUP-IV TNPSC POTHU TAMIL & POTHU ARIVIYAL

Author : NALLAMUR DR. PERIANNAN

Published On : 15-12-2019

Saying of the day

“ The Library shall find a place next to basic necessities of life. ” – Perarignar Anna 

Request For Book